חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לנגב נוזלים בעזרת מפית נייר?

תשובה:

מותר לנגב בשבת נוזלים במפות נייר רגילות, כיוון שמשתמשים בהן פעם אחת ואין נהוג לסוחטן לאחר השימוש.
אולם בנייר עבה שנועד להשתמש בו מספר פעמים אסור לנגב נוזלים, כיוון שהם מוגדרים כבד לעניין איסור סחיטה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת קול אליהו

מקור: שבת פרק כב שאלה יב

תשובה נוספת:

מותר בשבת להשרות נייר במים ואחר כך לקנח את השולחן, כיוון שהמים לא נבלעים בו וגם הנייר הולך לאיבוד וזורקים אותו.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ב סימן ע, ויש חולקים.

תשובה נוספת:

ההיתר של אגרות משה לא מתייחס לנייר דק שבולע את המים, אלא לנייר יותר עבה שאינו בולע.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק א פרק כה סעיף ח בשם בנו של הגר"ד פיינשטיין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה