חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאבל ויושב שבעה רשאי לדבר בטלפון לצורך קבלת ניחומים, ובכלל?

תשובה:

האבל יכול לדבר בטלפון בזמן השבעה לצורך אִרגון מניין, כמו כן רשאי לדבר בטלפון כאשר רוצים לנחמו בדרך זו. אולם האבל אינו רשאי לדבר בטלפון דברים בעלמא, כגון להתעניין בשלום ילדיו. 
המנחם יכול לנחם דרך הטלפון או באמצעות מכתב כאשר אינו יכול לנחם באופן אישי את היושב שבעה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד' סימן מ סעיף קטן יא'. וכן חלק ג סימן מ ס"ק יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה