חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לנחם אבלים במכתב סמס או במייל?

תשובה:

הטוב ביותר לבוא ולנחם ממש שאז הוא גם מנחם את האבלים וגם יש בזה תיקון לנפטר. אולם אם אינו יכול לבוא יוכל לנחם במכתב וראוי שהמכתב יגיע בתוך השבעה.

הערצ מנהל באתר:

כיום משלוח סמס או מייל דינו (לפחות) כמכתב.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני סימן תקפז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה