חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנחם אבל בשבת?

תשובה:

המנחם אבל בשבת יכול לנחמו ולומר לו: שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ' סעיף נח, וראה במשנה ברורה ס"ק ג

תשובה נוספת:

לא נהגו לנחם בשבת, אולם הספרדים נהגו לנחם גם בשבת.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק טז עמוד דש

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה