חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנחם אבלים בפורים?

תשובה:

           

המשנה ברורה (תרצו, סקט"ז) כתב דהפרוז אינו נוהג בישיבה על הקרקע וחליצת מנעלים גם בט"ו וכן פסק בהליכות שלמה (יט, כט) דאין אבלות נוהגת בפורים, בשני הימים. אולם יכול ללכת לנחם אבלים (נטעי גבריאל אבלות קכג, כא).

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה