חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מדוע צריך האב לברך "ברוך שפטרני"?

תשובה:

כתוב במדרש. " אמר רבי אלעזר צריך אדם לטפל בבנו עד י"ג שנה, מכאן ואילך צריך לומר "ברוך שפטרני מעונשו של זה".
לפי דעה אחת עד הגיעו למצוות, אביו נענש כאשר בנו חטא, כיוון שעל האבא לחנך אותו וכעת השתחרר מחובה זו.

יש שסבורים שעד עכשיו הבן נענש בעוון אביו וכשהבן נענש על ידו שוב האב נענש על זה. ולכן האב מברך כי מעתה נפטר מעונשו של זה.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ה סעיפים א-ה, ראה מדרש בראשית רבה פס"ג סי' יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה