חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנפח כרית מתנפחת או גלגל גומי בשבת?

תשובה:

מותר לנפח גלגל גומי או כרית מתנפחת שיושבים עליהם בשבת וזאת גם במשאבה המיוחדת לכך, אך לא במשאבה חשמלית. ולא ינפחם, אלא אם כן ניפחם לפחות פעם אחת מבעוד יום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לד, סעיף כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה