חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לנעול נעלים מסומרות אשר עשויות לייצר ניצוצות אש?

תשובה:

מותר בשבת ללבוש בגדים העשויים מחומר סינטטי, גם אם בעת לבישתם או פשיטתם נוצרים כעין ניצוצות.
המכה בברזל על אבן וכו' ויוצאין ניצוצי אש אין זה נחשב להבערה והדלקה (פמ"ג סימן תקב מ"ז ס"ק א).
מותר ללכת בנעלים מסומרות גם אם לפעמים יתהוו ניצוצות אש בשל כך.(שש"כ פרק כב הערה קנט עמוד שסא)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף עו וראה בהערה רמג וראה גם שו"ת ציץ אליעזר ח"ז סימן י ושו"ת יביע אומר ח"ה סימן כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה