חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניצוצות וגצים שהזיקו אדם או את הרכוש שלו, יהיה האדם שגרם לך בעבודתו חייב בנזק?

תשובה:

ניצוצות וגצים שהזיקו אדם או את הרכוש שלו, והדבר קרה כתוצאה מכך שאדם אחר ריתך ברזל, עבד בדיסק חשמלי וכו' אזי הוא יהיה חייב בתשלום הנזק כאילו הזיק בידיו. 

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: גרמא סימן שפו סעיף צח. אדם המזיק חלק א פרק ג סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה