חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשרות עלי חסה במים?

תשובה:

אין לשטוף ולהשרות עלי חסה במי סבון בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף מ

תשובה נוספת:

אפשר להתיר בשבת לשטוף עלי חזה תחת זרם חזק במי הברז, אולם יש להחמיר שלא להשרותם.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן פג, ובחבל נחלתו חלר י סימן ו סובר שלחרקים אלה אין פריה ורביה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה