חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג בשבת כאשר נוזלים נשפכו על הרצפה?

תשובה:

יש חשש משום סחיטת המשקין אם יספוג אותם בעזרת סמרטוט. לכן, יניח את הסמרטוט על הנוזלים שעל הרצפה, והסמרטוט יספוג את המשקין בלי פעולה של אדם. אחר כך יניח את הסמרטוט במקום מוצנע מבלי לסחוט את הסמרטוט.
ואם המים / המשקה מרובין וגורם לו צער אזי יגרוף את המים בזהירות.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ז סימן לט ענף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה