חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנקות בשבת רצפה שהתלכלכה מאוד?

תשובה:

ברצוף  בימינו, כאשר הרצפה מלוכלכת מאוד, מותר בשבת לשפוך מים ונוזל ניקוי ומותר לגרוף את המים במגב, ואף לנגב בסמרטוט המיוחד לכך ובלבד שלא יסחטו.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תיח וראה גם אור לציון חלק ב פרק מג, ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה