חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנקות את השולחן לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת?

תשובה:

מותר לנקות את השולחן לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת, אם הלכלוך מפריע לו.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד סימן ע סק"ב

תשובה נוספת:

תמיד מותר לנקות את השולחן, אפילו אם עוזבים את המקום, כיוון שזה דרכו של עולם לנקות תמיד אחרי הארוחה, ולכן זה אינו נחשב הכנה ליום חול.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק לג סעיף 282 בשם הגרמ"צ גרינפלד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה