חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך חתונה בחול המועד?

תשובה:

אין נושאין אשה בחול המועד לפי שאין מערבים שמחה בשמחה.
כמו כן, אין נושאין אשה ביום טוב, ואם עברו ונשאו בין בשוגג בין במזיד- מה שעשו עשוי.
מותר להתחתן בערב יום טוב, ולכתחילה עדיף להתחתן בבוקר על מנת שיוכל  לשמוח עם הכלה יום אחד קודם החג, ובשעת הדחק אפשר להתחתן גם סמוך לחשיכה אבל לא בזמן תוספת יום טוב.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ה סעיף י -יד וכן ראה שו"ע או"ח תקכד' סעיף א וברמ"א ומשנ"ב וכן שו"ע סימן תקמו' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה