חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה לשמוע בקול ההורים המתנגדים לנישואין עם בן הזוג?

תשובה:

בת אינה חייבת לשמוע בקול הוריה המתנגדים לנישואיה עם בחור מסוים שבו היא מעונינת. וטוב שההורים יסכימו לרצון הבת ויהיה הדבר בהסכמה בשלום ובאחוה.

פוסק: הרב פנחס זביחי

ספר: שו"ת עטרת פז

מקור: חלק ד יו"ד סימן ט

תשובה נוספת:

אין חובה לשמוע בקול ההורים המתנגדים לנישואין עם בן הזוג, כגון, שהבת רוצה להתחתן עם אברך שימשיך ללמוד וכו'.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרסח וראה רמ"א יו"ד רמ, כה וכן שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן עח. יד, עג וכן שו"ת שבט הלוי ד, קכד וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה