חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך חתונה וסעודה בערב יום טוב?

תשובה:

אין נושאין אשה בחול המועד לפי שאין מערבים שמחה בשמחה.
כמו כן אין נושאין אשה ביום טוב, ואם עברו ונשאו בין בשוגג בין במזיד- מה שעשו  עשוי.
מותר להתחתן בערב יום טוב, ולכתחילה עדיף להתחתן בבוקר על מנת שיוכל  לשמוח עם הכלה יום אחד קודם החג גם ראוי להתחיל  את הסעודה לפני חצות היום ולסיימה קודם שעה עשירית, ובשעת הדחק אפשר להתחתן גם  סמוך לחשיכה אבל לא בזמן תוספת יום טוב.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ה סעיף י -יד וכן ראה שו"ע או"ח תקכד' סעיף א וברמ"א ומשנ"ב וכן שו"ע סימן תקמו' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה