חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך נישואין של שני אחים באותו יום?

תשובה:

אין לערוך נישואין - חופה  של שני אחים באותו יום והוא הדין בשתי אחיות או אח ואחות. ויש שמתירים שחופה והסעודה של אחד יהיה ביום ושל השני בלילה שלאחריו.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ה סעיפים סו-סז וראה משנה ברורה סימן תקמו' סק"א וברמ"א סימן סב' סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה