חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אלמנה רשאית להינשא לאדם אחר?

תשובה:

לפי רוב הדעות, אין חשש  סכנה לשאת אלמנה לאחר שנים עשר חודש ממיתת הבעל.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ב סעיף נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה