חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בת רשאית להינשא לאדם מסויים בניגוד לעמדת הוריה?

תשובה:

מותר לבת להנשא בניגוד לעמדת הוריה ואין ההורים רשאים להתנגד לזה, אלא אם כן יש בזה בזיון להורים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ה סימן קמט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה