חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש הגבלות לנישוק איש את רעהו בתוך המשפחה?

תשובה:

מותר לאם לנשק את בנה אף אם הבן כבר נשוי. כמו כן מותר לבת לנשק לאביה אף אם היא נשואה.
וכן מותר לסבתא לנשק את נכדה גם אם הוא נשוי
ובספר שו"ת בצל החכמה חלק ג אבן העזר סימן יב' כתב שגם מותר לאב לנשק את בתו אפילו אם היא נידה וכן מותר לבן לנשק את אמו הנידה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ז' סעיף יא וראה הערה כב

תשובה נוספת:

מותר  לגבר לנשק את (גם אם נשואות או נדה): בתו הנשואה, בת בתו הנשואה, בת בנו, אמו, אם אביו אם אמו, אחותו פחות מכיל 11ולגבי בתו  מעיערוצה בבית המאומצת יש על מי לסמוך להתיר.

מותר לאשה לנשק את: אחיה שהוא פחות מגיל 12, בנה, בן בנה, בן בתה, אביה, אבי אביה, אבי אמה, ולגבי בן מאומץ שנמצא מצעירותו בביתם יש על מי לסמוך להקל.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן צ

תשובה נוספת:

אח רשאי לנשק את אחותו עד היותה בת 12.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן מב וראה בשם הגר"מ אליהו גם חזו"א סימן טז אות ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה