חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לנשק הציצית בקריאת שמע של שחרית?

תשובה:

לפי הגר"א אין לנשק את הציצית בקריאת שמע.

ספר: שאלת רב - עורך הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

מקור: חלק ב' פרק ו סעיף יב

תשובה נוספת:

אם בעל הטלפון מאפשר לילדיו לשחק בו בימי החול, אזי מותר בשבת כשהטלפון מצלצל, לטלטלו לצורך מקומו, ולכן יהיה מותר להעביר אותו למקום אחר.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב פרק ז סעיף כה ובהערה כט

תשובה נוספת:

מותר לשים על הטלפון  כריות בכדי שלא יפריע לבני הבית לישון וצריך להזהר שלא יילחצו בטעות הלחצנים או שידלק  המסך ומי שמאוד מקפיד לא לעשות בפלאפון שום שימוש נוסף אזי הטלפון הנו
מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלו בשבת בידו.

פוסק: הרב אברהם מלמד

ספר: מלמד להועיל

מקור: חלק א פרק י סעיף לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ציצית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה