חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבצע ניתוח לא דחוף בימי חמישי וששי, כאשר כתוצאה מכך יהיה צורך לחל שבת בשבת משום פיקוח נפש?

תשובה:

אפשר להתיר לעשות ניתוח בימים חמישי- שישי, לפי החלטת הרופא המטפל ואין מניעה הלכתית לכך.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יב סימן מג וראה שם אות י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה