חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למסור כתב יד של אדם ללא ידיעתו על מנת לברר התאמתו לעבודה וכו'?

תשובה:

מותר למסור כתב יד לגרפולוג שלא בידיעת הכותב לצורך קבלתו לעבודה, ישוב וכו', ובלבד
שתוצאות הבדיקה ישארו חסומים לגמרי.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ט עמוד רעז וכן חלק ו, ז

תשובה נוספת:

יש לדעת כי הלכות לשון הרע קיימים תמיד ולכן אף שחז"ל התירו לאיש לברר על אשה ולהפך, האם ישנה התאמה וזהו נקרא דבר שלתועלת (חפץ-חיים הלכות רכילות כלל ט). אין כל היתר במידע שאין בו תועלת אלא לשון הרע גרידא.

לכן, לפני שהולכים לגרפולוג יש להבהיר לו בצורה חדה איזה דבר מעוניינים לדעת. כמו כן, אין להביא לגרפולוג כתב ללא רשות הבעלים אף שמתכוון להחזיר את הדף לבעלים (חוט השני עמוד שנז). אולם אם הדף שבו נמצא כתב היד הופקר או נמצא ברשות הצד השני בהסכמה נראה שמותר (ועיין בתחומין כו, עמודים 277-285) וראיתי שכתב בספר חוט השני ש"לתועלת מותר, אף ללא רשות הבעלים, אבל אסור לספר לאחרים, אא"כ יש בזה תועלת". ועיין עוד בעלון וישמע משה (שנה א גיליון ו אות ט).

 

יש להעיר כי הפוסקים דנו במעשה בו אבי הכלה התעקש לראות את כתב ידו של החתן המיועד לבנו, והחתן נתן כתב שאינו שלו (והערב-נא ב, עמודים 246-8).[1]

 [1] אגב, העיר הגר"א נבנצל כי מסופר שהגרי"ס פנה לגרפולוג לדעת את חסרונותיו.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תרמא

תשובה נוספת:

מותר ללמוד גרפולוגיה ואף לומר לאנשים את תכונותיהם.

פוסק: הרב מאיר מאזוז

ספר: מקור נאמן - שו"ת

מקור: חלק א ימן תתקמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה