חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בכור שנולד בניתוח קיסרי צריך גם להתענות בערב פסח?

תשובה:

בכור שנולד בניתוח קיסרי חייב בתענית בכורות כמו כל בכור, והגרי"ש אלישיב אמר שיפטור עצמו בסעודת מצווה.

ספר: הסדר הערוך

מקור: חלק ב עמוד רפח וכן חלק ג עמוד מד ודעת הרב הגרש"ז אויערבך שחייב ראה בנשמת אברהם יו"ד סימן שה ס"ק ה בשם הדברי שאול

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה