חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יולדת בניתוח קיסרי טמאה כדין יולדת?

תשובה:

יולדת בניתוח קיסרי - אינה נטמאת טומאת יולדת (קצ"ד, יד). ואמנם, בדרך כלל היא נטמאת טומאת נידה בשל הדם הזב מרחמה בשעת הניתוח.

פוסק: הרב שלמה לוי

ספר: שערי אורה - הלכות נידה

מקור: שער שביעי, יולדת עמוד 399

תשובה נוספת:

היולדת בנתוח קיסרי טמאה מן התורה כדין יולדת רגילה כיוון שבזמננו רואות דם, וברגע שמפסיק הדימום ניתן להתחיל שבעה נקיים.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: קיצור הלכות נידה פרק כד סעיף טו,ג עמוד 534

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה