חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר שעון שבת לא פועל מותר להוציא תקע מן החשמל או לבטל מתג תאורה?

תשובה:

כאשר שעון שבת לא פועל מותר להוציא בעת צורך את השקע או לבטל את המתג. אולם משום מוקצה יש לעשות זאת כלאחר יד.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן קסו

תשובה נוספת:

כאשר שעון שבת לא פועל מותר להוציא תקע מן החשמל או לבטל מתג תאורה בתנאי שבין השמשות לא היה זרם חשמלי במכשיר שאז אסור משום מוקצה.

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ב סימן קלב'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה