חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להסיע נכה בכסא גלגלים?

תשובה:

א. נכה שאינו יכול ללכת בכוחות עצמו וצריך להסיעו בכסא גלגלים, אם יש עירוב במקום מותר להסיעו. אך במקום שאין בו עירוב, אבל גם אינו רשות הרבים גמורה, מותר לנכרי להסיעו לצורך מצווה. ואם יכול הנכה להסיע את כסא הגלגלים בעצמו, מותר לומר לנכרי, אף ברשות רבים גמורה, להסיעו בכסא, ובתנאי שהכסא ינוע על ידי שניהם יחד, כלומר הנכרי ידחוף את העגלה ובו בזמן הנכה יסובב את הגלגלים.
ב. יהודי לא יסיע נכה בכסא גלגלים במקום שאין עירוב, אף שאינו רשות הרבים גמורה, אך הנכה יכול בעצמו להניעו במקום שאינו רשות הרבים גמורה, אך אין לצרף לכסא שום דבר אפילו שהנכה צריך לו לשימוש אישי.
ג. כל שמותר לנכרי להסיע את הכסא במקום שאין בו עירוב, כל דבר שאין לנכה צורך בו ולישיבתו בעגלה, יוציאו מן העגלה אך דברים שיש לו צורך בהם, מותר לקחת בכסא יחד עם הנכה, כשהנכרי מובילו, אך לא יחזיק הנכה כל דבר בכיסו או בידו.
ד. ביום טוב מותר ליהודי להסיע נכה בכסא גם במקום שאין בו עירוב, וגם ברשות הרבים גמורה.
ה. אין להשתמש בשבת במנוע כסא גלגלים חשמלי הפועל רק בעזרת מנוע חשמלי.
אך אם יש אפשרות להשתמש בו גם בלי הפעלת המנוע, יסדר דרך שלא יבוא להפעיל את מערכת החשמל, וכך ייסע.
הערת מנהל האתר: ראה שאלה בעניין כסא באישור מכון צומ"ת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לד, סעיף כז

תשובה נוספת:

אדם חולה, זקן שקשה לו ללכת, רשאי להשתמש בשבת בכסא גלגלים וכו' בהכשר מכון צומ"ת. יש ללמוד איך לתכנן את הפעלתו מערב שבת, ויש לשים שלט "שבת" או "בהיתר מכון צומ"ת", כמו כן מותר להשתמש בו גם עלי ידי הפעלת כפתור אשר מפעילו אחר פרק זמן מרגע הלחיצה וזה נקרא "גרמא".

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת קול אליהו

מקור: פרק ד שאלה יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה