חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר להמשיך בערב שבת לנסוע ברכב הנהוג בידי נהג נכרי, כאשר לא יצליח להגיע למחוז חפצו ?

תשובה:

הנוסע בערב שבת ורואה שלא יצליח להגיע למחוז חפצו קודם לכניסת השבת, עליו לרדת מהרכב ולשהות במקום שאליו הגיע, אף אם אין במקום קהילה יהודית, ואפילו אם לא ימצא במקום אוכל כשר ויאלץ בשל כך לצום בשבת.

3. כשיש חשש של פיקוח נפש, מותר להמשיך בנסיעה עד למקום הראשון שבו אפשר לשבות בבטחה.(עשה לך רב ח"א סימן לד)

4. במקרים מיוחדים אפשר להדליק נרות ולהתנות קודם לכך שאין מקבלים בכך את השבת, ולהמשיך בנסיעה עד לזמן כניסת השבת. זמן הדלקת נרות הוא לכל המוקדם מפלג המנחה (שעה ורבע זמנית קודם השקיעה).- ראה  או"ח, רסא' א ומ"ב רסג, כא.

5. כאשר נוסעים מבעוד יום ברכב (או ברכבת) הנהוג בידי נכרי, אפשר בשעת צורך גדול להמשיך ולנסוע בו עד מקום היעד אף בשבת, כיוון שהנכרי אינו עושה את מלאכתו עבור היהודי. בדרך כלל בירידה מן הרכב יש להקפיד לא להוציא מאומה מן הרכב, ולא לטלטל חפצי מוקצה.

6. אם הרכב חונה ברשות היחיד, מותר להוציא ממנו חפצים. אם אין הוא חונה ברשות היחיד וקיים צורך גדול להוציא את החפצים, מומלץ לנהוג כדלהלן: פותחים את דלת המכונית (זו שפתיחתה לא תגרום להדלקת האור במכונית), ומושכים דרך הפתח את המזוודה עד שתהא מחציתה בפנים ומחציתה בחוץ. לאחר שהמזוודה מונחת שם, מוציאים אותה לגמרי החוצה.

7. כשנמצאים ברשות היחיד וכל הבעיה היא רק טלטול המוקצה, אזי אם דברי המוקצה ארוזים ביחד עם חפצים אחרים שאינם מוקצה (כגון, מצלמה עם בגדים) מותר לטלטל את המזוודה, ואין צורך לנער ממנה את המוקצה אם יש בכך הפסד.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק מח סעיף א

תשובה נוספת:

בנסיעה במטרו יש פחות איסורים מנסיעה ברכב בשבת. בקהילות בחו"ל בהן רוצה הרב לאפשר לאנשי הקהילה להגיע בטרם / רכבת תחתית / חשמלית לבית הכנסת על מנת למנוע ולצמצם  ניתוק לנושא היהודי, יכול הרב לשקול שוב ושוב ובזהירות יתרה לאפשר ליחידים  (לא בצורה גורפת) להגיע בדרך זו בתנאים הבאים: הנסיעה בתחום שבת, רכישת כרטיסים לפני שבת, במקום שאין עירוב תעשה הוצאת הכרטיס על ידי תפירתו לבגד מערב שבת, או בדרך לבוש, ניקוב הכרטיס או החתמתו על ידי נכרי, והנסיעה היא כאמור לצורך מצווה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ה סימן לד וראה שם עוד פרטים גם בהערות.

תשובה נוספת:

אפשר להתיר לנסוע בחשמלית / רכבת בתוך העיר לצורך מצווה, בתנאי שתושבי העיר אינם יהודים וגם פקידי ועובדי הרכבת אינם יהודים ובתנאי שיקנה את הכרטיס לפני שבת וימסור את הכרטיס או יקדד אותו לפני כניסת השבת וזאת כדי שלא יצטרך לטלטל בשבת  את הכסף או הכרטיס.
(בחלק ב, לב כתב שלא להורות לכתחילה).

פוסק: הרב בן-ציון מאיר חי עוּזיאל

ספר: משפטי עוזיאל

מקור: חלק א סימן טמ וכן חלק ב סימן לב כתב שאין להורות לכתחילה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה