חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה יכולה להתנות שתוכל לנסוע להתפלל בכותל אחרי הדלקת נרות שבת?

תשובה:

אשה שיש לה צורך חשוב לעשות מלאכה אחר הדלקת נרות, רשאית להתנות שאינה מקבלת עליה שבת בזמן ההדלקה. (כגון לנסוע להתפלל בכותל המערבי) וכן יכולה לעשות תנאי שתוכל להתפלל מנחה לאחר הדלקת נרות.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א' פרק כז סעיף יא ובהערה מא. וכן שמירת שבת כהלכתה, פרק מג' הערה קלז.וראה ציץ אליעזר ח"י, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה