חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נוסף על בגוד יש צורך להחליף לכבוד שבת גם נעלים מיוחדים לשבת?

תשובה:

נעלים אינם  בכלל בגדים ולכן אין צורך בנעלים מיוחדים לכבוד שבת, מה שאין כן לגבי ביגוד מיוחד לשבת (משנ"ב סימן רסב' סק"ה)

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב עמוד צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה