חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילד ללכת בשבת עם נעלים שתחתיתן יש מחזיר אור?

תשובה:

מבחינה הלכתית אין כל איסור ללכת בשבת עם נעלים שתחתיתן יש מדבקה של מחזיר אור.(אין הכונה לאור הנדלק ממש כתומצאה מההליכה)

פוסק: הרב אברהם יפה שלעזינגער

ספר: באר שרים מהדורת תשע"ג

מקור: אורח חיים חלק ב סימן קפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה