חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאיזה גיל יש לחנך ילדים שלא לנעול נעלי עור ביום כיפור?

תשובה:

יש לחנך גם את הילדים שלא לנעול נעלי עור ביום כיפור. גיל הילדים נע על פי הדעות השונות בין  החל מגיל שנתיים שלוש (תלוי בהבנתו) או החל מגיל שש שבע.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שיי סימן תרטז' סעיף א הערות 1-2 וראה גם שש"כ פרק לב הערה קמג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה