חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בעת פטירה בחול המועד?

תשובה:

כאשר מת או נקבר בחול המועד, מנהג אשכנז לקרוע בחול המועד רק על אביו ואמו, ועל שאר קרוביו לאחר המועד, ובמקום שאין מנהג יש לקרוע על כולם.
קרובים שאינן קורעים בחול המועד צריכים כל מקרה לברך ברוך דיין האמת. אחרי הקבורה עומדים בשורה לנחם אבלים אבל אין האבל חולץ מנעליו.
מנהג ירושלים שאין מברין בחול המועד אלא רק על אביו ואמו וכשמברין עושים זאת במיני מזונות וכו' ולא בביצים ובעדשים.
לאחר הקבורה יש להחליף את הבגדים שקרע וכן את בגדי החול שלבש בעל ההלוויה, ומיד במוצאי החג ילבש את בגדי הקריעה.
הקובר את מתו  בחול המועד או ביום טוב לא חל עליו דיני אבלות שבעה אלא לאחר יום טוב. אבל נוהג דיני אבלות שלושים החל מיום הקבורה. אם חל יום טוב שני מתחילים למנות שבעה מיום טוב שני אחרון.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק כח

תשובה נוספת:

מנהג הספרדים שבירושלים קורעים אם מת אביו או אמו, אולם ביתר ערי ישראל קורעים על כל הקרובים גם בעת שנפטר בחול המועד.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אבלות סימן מב סעיף טו עמוד תרעד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה