חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן צריך לומר בשבת קדיש, כאשר אביו נפטר לפני שבת ועדיין לא נקבר?

תשובה:

נוהגים שהבן צריך לומר בשבת קדיש, כאשר אביו נפטר לפני שבת ועדיין לא נקבר, ויש בזה כבודו של אביו.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק נג סעיף 8 וראה גשר החיים פרק ל, חלק ט סעיף ב ואגרות משה יו"ד חלק ג קס, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה