חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה שלב של תהליך השריפה מותר לשפוך נפט על החמץ?

תשובה:

לכתחילה ישפוך נפט על החמץ אחרי לפני שישרף כזית מהחמץ.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ט סעיף ב ראה שו"ת באר משה חלק ה סימן קכב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה