חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר נפל על הרצפה רק חלק מספר תורה ולא כולו, יהיה צריך להתענות?

תשובה:

ספר תורה שרק חלק נפל על הארץ ואפילו במקצת, אזי אם הנפילה הייתה בפשיעה וגם המתפללים יכלו למנוע זאת,  אזי על כולם מוטלת חובת תענית. אולם אם הנפילה החלקית הייתה באונס גמור, אפשר להקל על המתפללים ורק האדם  שגרם לנפילה יהיה חייב להתענות ולפשפש במעשיו. אולם ראוי שהציבור שראה מחזה זה יקבלו עליהם קבלה מסויימת לתשובה.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ ה תשס"ה עמוד קסט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה