חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצג ינהג מי שנרדם באמצע ברכת המזון?

תשובה:

מי שנרדם באמצע ברכת המזון וכשהתעורר אינו זוכר באיזו ברכה מברכות המזון הוא נרדם,  יחזור לתחילת הברכה שיש לו לגביה ספק אם נרדם בה. ואם הסתפק אם חתם בברכת "הזן את הכל", יחזור לתחילת  ברכת המזון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קפג, סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה