חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להוציא את הנרות הנמצאות בעוגת יום הולדת?

תשובה:

נרות של עונת יום הולדת אין לטלטלן בשבת מהעוגה,

אלא יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו, וכן

חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל. ואם שכחו להוציאם

לפני שבת יש לחתוך העוגה סביב.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: שבת כהלכתה

מקור: עמוד קמג סעיף סו מוקצה בבית

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה