חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק נרות שבת לפני פלג מנחה?

תשובה:

על פי המידע הנוכחי בחודשי הקיץ מקבלים את השבת באוסלו אשר בנורוגיה בפלג מנחה. אם המצב הוא שמתפללים מנחה קודם פלג מנחה ורוצה להגיע למנחה, ידליק נרות שבת גם לפני פלג מנחה, ובלבד שהנרות ידלקו עד זמן האכילה. כמו כן ניתן למנות שליח שידליק ויברך לאחר זמן פלג מנחה, או שימנה גוי שידליק, ולאחר שישוב לביתו לאחר התפילה יברך על הנרות. כמו כן יש אפשרות שיכוון שעון שבת להדליק מנורה חשמלית ויברך כשיחזור לביתו כשהמנורה דולקת.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלקה סימן לב וראה בהערות

תשובה נוספת:

זמני  הדלרת נרות שבת בנורווגיה
http://www.chabad.org/calendar/zmanim/cities_cdo/aid/3559639/jewish/Candle-Lighting-Times-Around-the-World.htm


הערה
יש מספר שבועות בנורווגיה שאומנם אין צאת הכוכבים, אבל יש שקיעת החמה.

ספר: אינטרנט

תשובה נוספת:

זמני זריחה ושקיעה בעולם https://www.timeanddate.com/astronomy/

ספר: אינטרנט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה