חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן מדליקים נר חנוכה בבית מלון?

תשובה:

מי שנמצא בבית מלון בחנוכה אזי ינהג כדלהלן:
ספרדי שאין מדליקים עליו בביתו, ידליק בברכה בחדרו במלון (כפוף להוראות בטיחות) ואשכנזי ידליק במקום שאוכל.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ט' סעיף וראה גם הערה קיד

תשובה נוספת:

אין להדליק בחדר האוכל בבית המלון, ואם הדליק לא יצא ידי חובה (אשרי האיש פל"ט סי"א, הרב אלישיב)
מאידך, הרב קרליץ פוסק שאפשר להדליק.

הסומך על המתירים להדליק בחדר האוכל אזי ידליק ללא ברכה.

משפחה הנמצאת בבית מלון והשאירה בביתה את אחד מבני הבית שהגיע למצוות, אזי הפשוט ביותר שהבן ידליק בבית ויוציא ידי חובה את שאר בני המשפחה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: חנוכה דין אכסנאי, סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה