חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא סדר הדלקת נרות בערב שבת - חנוכה?

תשובה:

יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה לפני הדלקת נרות שבת. מדליקים כעשרים דקות לפני השקיעה ויש לשים כמות שמן (65 דקות), כך שהנרות ידלקו עד  כחצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
רבים נוהגים להתפלל מנחה בבית הכנסת במניין מוקדם המתקיים לפני הדלקת נרות חנוכה, אולם לא יתפלל מנחה ביחיד.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חנוכה וראה משנה ברורה סימן תרעט סק"ב וכן מקראי קודש - חנוכה פרק יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה