חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה נרות נשמה יש להדליק בערב יום כיפור, מי שיתום להוריו?

תשובה:

מדליקים נר נשמה לאביו ולאימו שמתו, ונוהגים להדליק נר בשביל כל אחד ואחד.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שסב, סעיף יא וראה ברמא סימן תרי סעיף ד

תשובה נוספת:

יש להדליק נוסף לנר נשמה להורים, גם נר נוסף לצורך ההבדלה במוצאי שבת.
כמו כן יש להקדים להדליק נרות אלה לפני הדלקת הנרות שמברכים עליהם לכבוד יום כיפור.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ב סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה