חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג מ ששכח להדליק נר נשמה בליל היוארציט?

תשובה:

מי ששכח להדליק נר זכרון בליל, ידליקו בבוקר. וכל עוד לא עבר היום יכול להדליקו. אם שכח לגמרי יתן לצדקה את הערך הכספי של הנר.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ד סימן ד סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה