חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק נר שבת חשמלי כאשר אין אפשרות או שאסור להדליק אש בנר שעוה?

תשובה:

כשאין  אפשרות להדליק בנר שעוה או שמן יהיה מותר להדליק בתאורת חשמל בברכה.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק ב סימן קנו וראה גם פוסקים נוספים שם

תשובה נוספת:

מאחר והדעות חלוקות בענין זה ,לכן עדיף להדליק בנר שמן או שעוה. אולם כאשר אין אפשרות להשיג נר, אפשר להדליק בתאורת חשמל ולברך. במקרה שמדליק בנורת חשמל עדיף שידליק  נר חשמלי הניכר שהוא לכבוד נר שבת מאשר להדליק על נורה הקבועה בקיר או בתקרה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רסג סעיף סו

תשובה נוספת:

סוללה עדיפה על נורה חשמלית, הניזונה מרשת החשמל, לכן מי שנמצא בבית מלון או בית חולים שלא מאפשרים להדליק בחדרים, תוכל להדליק בחדרה בשני נרות פנסי להט המופעלים על יד סוללה, כדוגמת  ,לינר" של מכון צומת.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: גליון 111 תשובות קצרות, מספר 22 הרב ישראל רוזן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה