חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק נר שבת מנר חנוכה ולהיפך?

תשובה:

יש אומרים שמותר להדליק נרות שבת מנרות חנוכה ולהיפך. וטוב לחוש לדעת האוסרים במקום שאפשר.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: חנוכה פרק נח סעיף צב, וראה שו"ע תרעד', ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה