חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליהודי לקחת בשבת נר דולק שנפל על מפה?

תשובה:

אם נר דולק שנפל על מפה בשבת  ואין נכרי במקום שיסיר את הנר מעל גבי המפה, מותר ליהודי לנער את המפה גם אם יש חשש שעל ידי זה הנר יכבה.
אם קיים חשש לדליקה, מותר לטלטל את הנר ולהעבירו למקום אחר. אך אסור לכבותו אם אין חשש לפיקוח נפש או לנזק בגופם של רבים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מא, סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה