חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותר לאלמן או לאלמנה להתחתן שנית?

תשובה:

אלמן בעיקרון צריך להמתין שלושה רגלים כמו שמובא בשולחן ערוך, אמנם אם יש לו ילדים קטנים מותר לו להתחתן גם לפני שעברו שלושה רגלים.
אלמנה צריכה להמתין תשעים יום, ואין כוללים במניין תשעים יום את יום המיתה ויום הנישואין.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יח, סעיף רצט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה