חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם הרוצה ללכת בשבת לתפילה בכותל לשאת איתו אקדח?

תשובה:

נשיאת נשק בתוך העיר, נראה שיש להתירה אף על פי שהאקדח מוקצה. עצם ההרתעה בנשיאת האקדח נחשבת לצורך גופו.
כדאי להסתיר את האקדח תחת בגדיו כדי לא לעורר שאלות כאילו התירו את האסור.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן קכח וראה גם שמירת שבת כהלכתה חלק א פרק כ הערה כח

תשובה נוספת:

אדם הרוצה ללכת בשבת לתפילה בכותל לשאת איתו אקדח  ( או שוקר, תרסיס ) לא ישא איתו אקדח כיון שזה מוקצה שהרי אינו חייב ללכת לכותל ויכול להתפלל בכל מקום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק שני סימן קיז

תשובה נוספת:

במקום שאין צורך בכך אין לשאת בשבת אקדח גם אם יש עירוב במקום.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ח - תשמ"ט סימן קכב

תשובה נוספת:

מותר לתושבי חברון לשאת נשק בשבת כאשר הם הולכים להתפלל במערת המכפלה, כאשר יש תושבים נושאי נשק שתפקידם ללוות את ההולכים למערה.
מאידך מטיילים שרוצים לטייל בחברון יעשו זאת רק בליווי של חיל סדיר הנושא את נשקו.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: חלק א' סימן צח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה