חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם במקום שאין עירוב יהיה מותר בשבת לישראל לשאת על הידים ילד היודע ללכת?

תשובה:

אסור לישראל לכתחילה לשאת בידים ילד קטן שיודע ללכת גם לא בכרמלית.
אולם אם באמצע הדרך נתעייף הילד ומצטער להמשיך ללכת מותר לנושאו גם על ידי ישראל, בכרמלית.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ג' סימן לב ( מובא בשו"ת במראה בזק חלק ד סימן מט)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה