חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהנים נושאים כפיהם בבית האבל?

תשובה:

רוב המנהגים שאין כהנים מברכים ברכת כהנים  בתפילה המתקיימת בבית האבל. לכן יצאו הכהנים ממקום התפילה לפני "רצה".

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק י סעיף כה וראה גשר החיים פרק כ, ג-ה וכן ביאור הלכה סימן קכח, מג

תשובה נוספת:

מנהג ירושלים ומנהג הספרדים שכהנים עולים לדוכן וגם האבלים עצמם אם הם כהנים.
בבית הכנסת, כגון בשבת גם כהנים אבלים עולים לברכת כהנים.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק י סעיף קנא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה